“Geleceğin Sınıfı” – K122 Sch Erasmus+ Project

Okulumuzda bu yıl hibe alan K122sch Erasmus + “Geleceğin Sınıfı” Projesi tüm heyecanı ile devam ediyor.
Proje, çağımızın eğitim anlayışını değiştirmeyi hedefleyen bir adım. Peki, “Geleceğin Sınıfı” yani İngilizce adı ile “Future Classroom Lab” nedir? Ve bu projeyi neden bu kadar önemli kılıyor?


“Geleceğin Sınıfı” Nedir?
“Geleceğin Sınıfı” ya da İngilizce adıyla “Future Classroom Lab”, klasik sınıf modelini ya da klasik bir
laboratuvarı aşmayı hedefleyen yenilikçi bir öğrenme ortamıdır. Proje, 21.yy becerilerini geliştirmek için
donatılmış altı öğrenme alanı ile oluşur. Bu alanlar, öğrencilerin bilgiye ulaşmalarını, bilgilerini pekiştirmelerini ve geliştirmelerini sağlar.


Akıllı Tahtaların Verimli Kullanımı
Projenin diğer hedefleri ise akıllı tahtaları daha verimli kullanabilmek olduğunu proje ekibi dile getiriyor. “Kağıt tüketimi en fazla okullarda olmaktadır. Bunun önüne geçmek de teknolojiyi doğru kullanmaktan geçiyor. Daha pratik ve daha kağıt dostu olan akıllı tahtaları bu yönde kullanabilmek, hem çevreyi korurken hem de eğitim kalitesini artırmak hedefimizdir” diye de ekliyorlar.


Eğitimde Yeni Bir Anlayışın Öncüsü
“Sadece öğrenciler değil biz öğretmenlerinde yeni neslin dilinden anlamaya, onların dili ile eğitim vermeye
ihtiyacımız var. Bu proje ile beraber biz de yeni araçlarla derslerimizi zenginleştirmek ve olası bir afette eğitime ara vermeden öğrencilerimize ulaşmak istiyoruz.”

21. Yüzyıl Becerileri Nelerdir?
“21. yüzyıl becerileri, bilgi çağındaki bireylerin sahip olması gereken temel becerileri ifade eder. Bu beceriler arasında problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, bilgi okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, yaşam ve kariyer becerileri, liderlik ve sorumluluk gibi beceriler bulunur.”

“Geleceğin Sınıfı” Projesi Nasıl İşliyor?
“Proje, öğrencilerin bu becerileri doğrudan uygulayabilecekleri bir ortam sunmayı hedefler. Bu, öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökme şansı buldukları bir laboratuvar ortamıdır. “Geleceğin Sınıfı” projesi, öğrencilere düşünmeyi, sorgulamayı, araştırmayı, projeler geliştirmeyi ve bu projeleri gerçekleştirirken takım çalışması yapmayı öğretir.”


Projenin Amacı Nedir?
“Geleceğin Sınıfı” projesinin temel amacı, öğrencileri geleceğe hazırlamaktır. Bu proje, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrenciler, bu projede hem akademik hem de sosyal becerilerini geliştirirler. Ayrıca, projenin bir diğer amacı da öğrencilere bilgi çağında gerekli olan becerileri kazandırmaktır.


Sonuç
“Geleceğin Sınıfı” – K122sch Erasmus+ Project, eğitimde yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Klasik
eğitim anlayışını aşmayı ve öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini kazandırmayı hedefleyen bu proje, öğrencilere geleceği bugünden şekillendirme fırsatı sunuyor. Bu nedenle, “Geleceğin Sınıfı” projesi, eğitimde inovasyonun ve dönüşümün bir sembolü olmuştur.

İçerik Yönetimi

Elif ÇABUK / Sınıf Öğretmeni
Meral YILMAZ / Sınıf Öğretmeni
Osman GÜNGÖR / Sınıf Öğretmeni
Saadet BULUT / İngilizce  Öğretmeni
Selim ÇELİK / Bilgisayar  Öğretmeni

Kükürtlü TSO İlkokulu:

Kükürtlü Mahallesi
Kükürtlü Caddesi No:25/1
Osmangazi / BURSA