HEDEFLER

Projemizin amacı, öğrencilere öğrenme çıktılarına uygun aktiviteler sunmaktır:

Sosyal medya ve televizyon karşısında geçirilen zamanı fark etmek. Medyada verilen mesajları doğru algılamak. Verilen mesajı mantık süzgecinden geçirmek, doğru okuyarak çevresine ve ülkesine faydalı bir vatandaş olmak. Tüm medyaya karşı eleştirel bir bakış açısı kazanmak. İnternet, video, sinema, reklam, televizyon üzerinden iletilen mesajları mantıklı bir şekilde değerlendirme ve doğru anlama becerisi kazanmak

Toplumsal hayata daha etkin ve bilinçli katılma becerisi kazanıyor.

 Temel dijital yetkinliklerini geliştirecek beceriler kazandıracak dijital içerikler üretebilecek, birlikte çalışma ve sorumluluk alma becerilerini geliştirerek 21. yy eğitimi vizyonunun kriterleri doğrultusunda bakış açısı kazanacaklardır. Ayrıca dijital yetkinliklerini de geliştirecekler.

İçerik Yönetimi

Elif ÇABUK / Sınıf Öğretmeni
Meral YILMAZ / Sınıf Öğretmeni
Osman GÜNGÖR / Sınıf Öğretmeni
Saadet BULUT / İngilizce  Öğretmeni
Selim ÇELİK / Bilgisayar  Öğretmeni

Kükürtlü TSO İlkokulu:

Kükürtlü Mahallesi
Kükürtlü Caddesi No:25/1
Osmangazi / BURSA